Producten & diensten

Vaste medewerkers

IMZ People beschikt al jaren over een vast team van techneuten met een diverse achtergrond. Deze mensen zijn momenteel of in de afgelopen periode actief geweest bij de opdrachtgevers van IMZ bv. Doordat deze mensen beschikken over een vast dienstverband, kunt u als opdrachtgever deze mensen inhuren via een detacherings- of uitzendovereenkomst.

Uw voordelen

Eén van de voordelen voor de opdrachtgever is dat wij beschikken over vaste en betrouwbare medewerkers die zichzelf al bewezen hebben bij onze eerdere opdrachtgevers. Onze vaste medewerkers beschikken dan ook over de benodigde certificaten en diploma’s om binnen diverse vakgebieden direct te worden ingezet. Daarbij nemen onze vaste medewerkers dus positieve referenties en ervaring mee van de eerdere opdrachtgevers.

Een volgend voordeel  voor de opdrachtgever is dat IMZ People een full service bureau en wij kunnen dan ook faciliteren in werkkleding, gereedschap, vervoer en begeleiding. We zijn daarbij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Detacheringen

Verder komt het voor dat u als werkgever personeel wil inhuren op basis van een contract of projectduur. U kunt dan gekwalificeerd personeel inhuren dat bij ons op de loonlijst staat. Wij fungeren dan ook wederom als werkgever en nemen bij u de verplichtingen over. Op deze manier wordt er maatwerk geboden en heeft u continuïteit en zekerheid zonder risico’s en zorgen.

Uitzendovereenkomst


Door middel van onze uitzendovereenkomst kunt u op een snelle en effectieve manier invulling geven aan uw (tijdelijke) vacatures. Op die manier kunt u flexibel met u personeelsbestand omgaan en zitten er voor u geen risico’s en zorgen aan vast. U draagt alleen de kosten voor daadwerkelijk gemaakte uren. Wij fungeren daarbij als werkgever en nemen bij u de verplichtingen over van salarisbetaling, werkgeversverzekering tot jaaropgave.

Werving en selectie

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij de zoektocht naar vast personeel dan kunt u gebruik maken van werving en selectie. Door middel van een persoonlijke aanpak gaan wij voor u op zoek naar de juiste kandidaat. We beginnen met een intake gesprek waarbij we samen het gewenste profiel opstellen. Daarna starten wij meteen met onze wervingsactiviteiten. Bij een succesvolle bemiddeling vragen wij een vooraf bepaalde vergoeding die u achteraf betaald. Dit alles gebeurt op basis van no cure no pay en bij geen bemiddeling heeft u dan ook geen kosten.